Test ojcostwa – 7 najważniejszych zalet

  12 października 2018, 10:55  

Testy na ojcostwo są aktualnie wykorzystywane do wielu celów. Najpewniejszym znanym dotychczas sposobem stwierdzenia biologicznego ojcostwa jest wykonanie testu DNA. Takie rozwiązanie niesie nieocenione korzyści dla dziecka, matki i ojca. Test na ojcostwo może być wykonany dobrowolnie, lub wynikać na wniosek sądu, w toku postępowania o ustalenie ojcostwa. Test jest szybki, nieinwazyjny i daje 100% gwarancji. Test na ojcostwo jest niezawodny w następujących siedmiu przykładowych sytuacjach:

1. W szybki sposób można uzyskać dowód w sprawie o uznanie ojcostwa

Podczas sprawy sądowej o ustalenie ojcostwa, wynik testu DNA stanowi niepodważalny i niezbity dowód w przedmiotowej sprawie. Test na ojcostwo może być wykonany w sposób dobrowolny za zgodą obu stron lub na wniosek sądu. Niewyrażenie przez domniemanego ojca zgody na przeprowadzenie takiego badania może przyczynić się do uznania przez sąd jego ojcostwa.

2. Aby ustanowić prawa rodzicielskie

Ustalenie ojcostwa jest pierwszym z wielu kroków w ustalaniu praw rodzicielskich. Sądy, oprócz szeregu przesłanek, które mają stanowić o dobru dziecka, biorą także ten biologiczny czynnik pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, który z rodziców będzie miał powierzone prawa rodzicielskie.

3. Pomocny w kwestiach spadkowych i ubezpieczeniowych

Sądy bardzo często badają relacje rodzinne (w tym relacje biologiczne), gdy określają, w jaki sposób należy dzielić się spadkiem lub wypłaceniem roszczenia z tytułu ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe wymagają również konkretnego dowodu, w przypadku, w którym dziecko miałoby zostać dodane do polisy ubezpieczeniowej ojca. Może się tak zdarzyć, jeśli nazwisko rzekomego ojca nie zostało umieszczone w świadectwie urodzenia dziecka. W tej sytuacji test DNA jest jedynym sposobem na udowodnienie ojcostwa, a firmy ubezpieczeniowe przyjmują to jako dowód.

4. Zapewnia spokój ducha

Niepewność dotycząca biologicznego ojcostwa jest z całą pewnością frustrująca i stresująca. Dzięki testom na ojcostwo można w naprawdę prosty i szybki sposób poznać prawdę i zakończyć tym samym niepewną, wywołującą stres sytuację, która z pewnością odbija się na całej rodzinie.

5. W przypadkach adopcji

Istnieje dużo osób, które zostały niegdyś adoptowane i nigdy nie miały okazji poznać swoich biologicznych rodziców. Większość z nich, może już zawsze zastanawiać się nad swoimi biologicznymi korzeniami. Test na ojcostwo może w skuteczny sposób rozwiać wątpliwości dotyczące ich biologicznych korzeni.

6. Wsparcie finansowe

Sądy przykładają dużą wagę do prawnie wykonanych testów na ojcostwo. Kiedy w trakcie rozprawy o alimenty, matka dziecka okaże pozytywny wynik testu ojcowskiego, znacznie łatwiej jej będzie uzyskać zasiłek na dziecko od biologicznego ojca, a w przypadku jego niewydolności finansowej – inne zasiłki socjalne.

7. Testy są nieinwazyjne i bezbolesne

Prawdopodobnie każdy człowiek chciałby zaoszczędzić swojemu dziecku bólu (sobie również). Niezaprzeczalną zaletą takich badań jest ich całkowita bezbolesność i fakt, że nie są testami inwazyjnymi dla organizmu. Zazwyczaj do pobrania próbki materiału genetycznego wystarczy próbka pobrana specjalnym patyczkiem z wewnętrznej strony policzka, dostarczenie do laboratorium tak zwanego mikrośladu bądź proste badanie krwi.

Jak widać, poza podstawową zaletą jaką jest stuprocentowa pewność biologicznego ojcostwa, badania DNA mogą być pożyteczne w różnych sytuacjach życiowych. Przeprowadzenie testu na ojcostwo może zagwarantować spokój ducha, poprawę sytuacji materialnej a nawet stanowić w niektórych przypadkach o wyroku sądu w postępowaniu spadkowym.