Najczęstsze pytania o testy DNA na ojcostwo

  18 lipca 2018, 14:20  

Ze względu na ich rosnącą popularność, zebraliśmy najczęściej występujące pytania o testy dna na ojcostwo: jak sprawdzić ojcostwo, jak przeprowadzane są badania, kto może uczestniczyć i kiedy można spodziewać się wyniku.

Najczęstsze pytania o testy na ojcostwo

Oczywiście jednym z pierwszych pytań zwykle jest pytanie jak sprawdzić ojcostwo? Dlatego nasze zestawienie zaczynamy od tego, na czym polega test DNA.

Na czym polega test DNA na ojcostwo?

Nasze najczęstsze pytania o testy na ojcostwo nie mogły nie zawierać w sobie tego fundamentalnego pytania.

Każdy człowiek otrzymuje połowę materiału genetycznego od matki i połowę od ojca. Przeprowadzenie testu sprawdzającego rodzicielstwo polega na porównaniu próbek DNA dziecka i przynajmniej jednego z rodziców. Porównywane są markery genetyczne znajdujące się w obu próbkach. Są to miejsca w DNA charakterystyczne dla danej osoby. Jeżeli mężczyzna rzeczywiście jest ojcem dziecka, badanie powinno potwierdzić, że połowa materiału genetycznego dziecka jest identyczna z połową materiału genetycznego mężczyzny.

Czy test DNA badania ojcostwa może być przeprowadzony bez udziału matki?

Tak, wystarczy próbka dziecka oraz domniemanego ojca i jest to często spotykana sytuacja w tego rodzaju badaniach. Co prawda testy przeprowadzone z udziałem obojga rodziców dają największe prawdopodobieństwo poprawnego ustalenia ojcostwa. Jednak analizując tylko DNA mężczyzny, również można uzyskać praktyczną pewność co do ojcostwa lub jego zaprzeczenia.

Najczęstsze pytania o testy na ojcostwo DNA

Jaka jest pewność testu na ojcostwo?

Pewność testu uzależniona jest od ilości badanych markerów i od tego ile z nich jest zgodnych ze sobą. Najczęściej przeprowadza się badania 16 lub 24 markerów. W naszym laboratorium wykonujemy testy dna na ojcostwo na 24 markerach. W przypadku kiedy wszystkie są ze sobą zgodne, uznaje się, że wyniki potwierdzają ojcostwo z prawdopodobieństwem wynoszącym 99,9999%. Nigdy nie osiąga ono 100%, ponieważ istnieje bardzo znikome, ale niezerowe prawdopodobieństwo, przypadkowej zgodności markerów u osób niespokrewnionych. Kiedy 1 lub 2 markery są niezgodne, wynik uznawany jest za niepewny i konieczne jest rozszerzenie analizy o dodatkowe markery lub materiał genetyczny pobrany również od matki. Natomiast w sytuacji, gdy 4 lub więcej markerów jest niezgodnych, ojcostwo jest wykluczone z prawdopodobieństwem 100%, ponieważ zgodnie z prawami genetyki niemożliwe jest, aby materiał genetyczny dziecka tak bardzo różnił się od tego pobranego od ojca.

Jak sprawdzić ojcostwo? Jak wygląda procedura pobrania wymazu?

Wymaz pobierany jest z wewnętrznej strony policzka za pomocą wymazówki, czyli pałeczki zakończonej bawełnianą główką. Czynność ta jest bardzo prosta i polega na kilkukrotnym potarciu główką wewnętrznej strony policzka. Trzymanie się tej instrukcji jest konieczne, ponieważ celem jest pobranie próbki błony nabłonkowej policzka, a nie śliny. Dlatego poślinienie patyczka nie jest prawidłowym pobraniem próbki.

O czym należy pamiętać podczas pobierania wymazu?

Główka wymazówki nie powinna po wyjęciu z opakowania mieć styczności z żadną niesterylną powierzchnią, a w szczególności z innymi osobami. Po wykonaniu wymazu powinna być od razu umieszczona z powrotem w pojemniku. Zanieczyszczenia mogą zniekształcić wyniki testu dna na ojcostwo lub nawet uniemożliwić jego przeprowadzenie.

Jak duże musi być dziecko, aby przeprowadzić badanie DNA na ojcostwo?

Ludzie, którzy zastanawiają się jak sprawdzić ojcostwo często pytają też o wiek dziecka. Badanie DNA przeprowadzone na próbce pobranej za pomocą wymazu ustnego jest nieinwazyjną metodą. Oznacza to, że nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Może ono być przeprowadzone już u noworodków.

Jak szybko dostępne są wyniki?

Szybkość otrzymania wyników zależy od laboratorium przeprowadzającego analizę i szybkości dostarczenia do niego próbek. U nas wynik testu DNA na ojcostwo otrzymujesz w ciągu 10 dni roboczych.

Czy test przeprowadzony na próbce z wymazu ust jest tak samo wiarygodny, jak analiza próbek krwi?

Tak, oba rodzaje próbek zawierają dokładnie to samo DNA, więc prawdopodobieństwo poprawnego wyniku w obu przypadkach jest identyczne. Dodatkowo wykorzystywanie próbek wymazu ma poważne zalety, takie jak nieinwazyjność i możliwość pobrania ich samodzielnie w domu.

Zainteresowany zamówieniem badania DNA na ojcostwo? Wybierz interesujący Ciebie test:
Test DNA na ojcostwo anonimowy
Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych
Test DNA na ojcostwo z mikrośladów

 

Podobne artykuły:

Zalety testów na ojcostwo

Test na ojcostwo bez zgody matki