Kiedy można zrobić test na ojcostwo?

  29 kwietnia 2022, 14:36  

Wykonywanie testów na ojcostwo jest obecnie bardziej powszechne niż kiedykolwiek. Sprzyjają temu rozwiązania pozwalające wykonać test w sposób dyskretny, bez wizyt w laboratorium, a niekiedy nawet bez pobierania materiału od członków rodziny. Również koszt przeprowadzenia testu nie stanowi już takiej bariery. Pozostaje pytanie: kiedy można przeprowadzić test na ojcostwo? Czy istnieje dolna lub górna granica wieku? I z czym to się wiąże?

Tytułem wstępu

Test na ojcostwo to badanie medyczne, które pozwala ustalić, czy dany mężczyzna jest, czy też nie jest biologicznym ojcem dziecka. W zależności od sytuacji analizie poddawany jest materiał genetyczny (np. wymaz z policzka lub krew) od dziecka i od ojca lub od dziecka, matki i ojca. Wszystko po to, aby ustalić, czy dziecko i (domniemany) ojciec są biologicznie spokrewnieni. Testy na ojcostwo są zazwyczaj wykorzystywane do rozstrzygania sporów prawnych lub osobistych wątpliwości co do tego, kto jest ojcem. Kiedy można zrobić test na ojcostwo? Ponieważ testy na ojcostwo opierają się na DNA, które nie zmienia się z upływem czasu, można je przeprowadzić praktycznie w dowolnym momencie życia — zarówno u noworodka, jak i u osoby dorosłej.

Test na ojcostwo w praktyce

Jeśli masz wątpliwości co to tego, czy wychowujesz własne dziecko, albo jesteś starszym dzieckiem i nie wiesz, kto jest Twoim biologicznym ojcem, istnieją dwa rodzaje testów DNA, które mogą dostarczyć Ci tych informacji: test na ojcostwo przeprowadzany w domu lub w laboratorium. Aby wykonać test w domu, wystarczy pobrać próbki, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w zestawie, co zwykle wiąże się z pobraniem wymazu z wewnętrznej strony policzka i odesłaniem go do laboratorium w celu analizy. Testy przeprowadzane w laboratorium wymagają pobrania płynów ustrojowych (np. krwi) od obojga rodziców i ich dzieci. Kiedy można wykonać test na ojcostwo w warunkach domowych? Tylko wówczas, kiedy robimy go na własny użytek i jego wyniki nie mają zostać wykorzystane później w sądzie. Próbki do testów związanych np. z prowadzeniem rozpraw o alimenty czy o uznanie ojcostwa muszą zostać pobrane przez uprawnionego pracownika laboratorium.

kiedy można zrobić test na ojcostwo

Kiedy można zrobić test na ojcostwo?

Osoby zastanawiające się nad tym, kiedy najwcześniej można zrobić test na ojcostwo, zazwyczaj mają na myśli, jak długo powinni czekać, aby na pewno uzyskać jednoznaczne wyniki. Dlatego uspokajamy: rezultat będzie prawidłowy bez względu na to kiedy zostanie wykonany test.

Wiemy już zatem, kiedy można przeprowadzić test na ojcostwo. Wiemy też, że do badań pobierane są zazwyczaj wymazy lub krew, ale wystarczające są też mikroślady pozostawione na szczoteczce do zębów czy nawet włos z cebulką. A jak długo trzeba czekać na wyniki? W zależności od laboratorium, rodzaju testu, materiału dostarczonego do badań, a także ceny samej usługi, wyniki otrzymuje się po kilku-kilkunastu dniach roboczych.

Kiedy można wykonać test na ojcostwo? Podsumowanie

Obecnie obserwuje się coraz większą liczbę osób decydujących się na test na ojcostwo od kiedy można przeprowadzić go w warunkach domowych, na własne potrzeby, bez konieczności dzielenia się wynikami z kimkolwiek. Wielu mężczyzn, których nawiedzały wątpliwości, jest zadowolonych, że się na niego zdecydowali, ponieważ teraz z większym przekonaniem angażują się w wychowywanie dziecka, będąc pewnym swojej roli jako biologicznego ojca.