Informacje o testach DNA:


Test ojcostwa – 7 najważniejszych zalet

  12 października 2018, 10:55   

Testy na ojcostwo są aktualnie wykorzystywane do wielu celów. Najpewniejszym znanym dotychczas sposobem stwierdzenia biologicznego ojcostwa jest wykonanie testu DNA. Takie rozwiązanie niesie nieocenione korzyści dla dziecka, matki i ojca. Test na ojcostwo może być wykonany dobrowolnie, lub wynikać na wniosek sądu, w toku postępowania o ustalenie ojcostwa. Test jest szybki, nieinwazyjny i daje 100% gwarancji. Test na ojcostwo jest niezawodny w następujących siedmiu przykładowych sytuacjach:


Testy dna na ojcostwo? Sprawdź najczęściej zadawane pytania.

  18 lipca 2018, 14:20   

Test DNA na ojcostwo zyskały dużą popularność. Zebraliśmy najczęściej występujące pytania dotyczące tego jak przeprowadzane są badania, kto może uczestniczyć i kiedy można spodziewać się wyniku testu na ojcostwo.

Na czym polega test DNA na ojcostwo?

Każdy człowiek otrzymuje połowę materiału genetycznego od matki i połowę od ojca. Przeprowadzenie testu sprawdzającego rodzicielstwo polega na porównaniu próbek DNA dziecka i przynajmniej jednego z rodziców. Porównywane są markery genetyczne znajdujące się w obu próbkach. Są to miejsca w DNA charakterystyczne dla danej osoby. Jeżeli mężczyzna rzeczywiście jest ojcem dziecka, badanie powinno potwierdzić, że połowa materiału genetycznego dziecka jest identyczna z połową materiału genetycznego mężczyzny.


Test na ojcostwo bez zgody matki

  10 kwietnia 2018, 12:46   

Często spotykamy się z pytaniami czy jest możliwość wykonania badania na rzecz ustalenia ojcostwa bez uczestnictwa matki dziecka. Wybierając test anonimowy, dla osobistej wiedzy, obecność matki nie jest konieczna. Wystarczy materiał pobrany od ojca i od dziecka.