Informacje o testach DNA:


Koronawirus SARS-CoV-2 : zalecenia WHO i diagnostyka

  17 marca 2020, 13:36   

Specjalista badań biologicznych mgr inż. Joanna Krzyżanowska, specjalista badań genetyki medycznej i molekularnej mgr Maciej Chmielarski

Epidemia (z gr. „epi” – na, „demos” – ludzie) jest to występowanie w określonym czasie i terenie zwiększonych przypadków zachorowań na choroby zakaźne. Ostatnim znanym przypadkiem na terenie naszego kraju była epidemia ospy prawidzwej w 1963 r, a wcześniej pandemia grypy, tzw „hiszpanki”, która zabiła 50 milionów ludzi. W związku z ówczesną sytuacją na arenie międzynarodowej, a także oświadczeniami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) należałoby odpowiedzieć na pytanie – czy diagnostyka koronawirusa jest możliwa w specjalistycznych laboratoriach na terenie naszego kraju?

Koronawirusy wg taksonomii nie stanowią organizmów żywych, wirusy te należące do rodziny Coronaviridea mają kulisty kształt otoczony wypustkami, których wygląd przypomina koronę słoneczną – stąd nazwa rodziny. Materiałem genetycznym koronawirusów jest jednoniciowe RNA (ssRNA) z nicią o dodatniej polaryzacji. Obecnie najbardziej niebezpiecznym gatunkiem dla ludzkości jest koronawirus SARS-CoV-2 wykazujący podobieństwo do koronawirusa beta występujących u nietoperzy. Obecnie udało się wyizolować i opisać pięć genomów nowego koronowirusa, które dzięki technice real-time PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy) z łatwością można wykryć u człowieka.


Test ojcostwa – 7 najważniejszych zalet

  12 października 2018, 10:55   

Testy na ojcostwo są aktualnie wykorzystywane do wielu celów. Najpewniejszym znanym dotychczas sposobem stwierdzenia biologicznego ojcostwa jest wykonanie testu DNA. Takie rozwiązanie niesie nieocenione korzyści dla dziecka, matki i ojca. Test na ojcostwo może być wykonany dobrowolnie, lub wynikać na wniosek sądu, w toku postępowania o ustalenie ojcostwa. Test jest szybki, nieinwazyjny i daje 100% gwarancji. Test na ojcostwo jest niezawodny w następujących siedmiu przykładowych sytuacjach:


Testy dna na ojcostwo? Sprawdź najczęściej zadawane pytania.

  18 lipca 2018, 14:20   

Test DNA na ojcostwo zyskały dużą popularność. Zebraliśmy najczęściej występujące pytania dotyczące tego jak przeprowadzane są badania, kto może uczestniczyć i kiedy można spodziewać się wyniku testu na ojcostwo.

Na czym polega test DNA na ojcostwo?

Każdy człowiek otrzymuje połowę materiału genetycznego od matki i połowę od ojca. Przeprowadzenie testu sprawdzającego rodzicielstwo polega na porównaniu próbek DNA dziecka i przynajmniej jednego z rodziców. Porównywane są markery genetyczne znajdujące się w obu próbkach. Są to miejsca w DNA charakterystyczne dla danej osoby. Jeżeli mężczyzna rzeczywiście jest ojcem dziecka, badanie powinno potwierdzić, że połowa materiału genetycznego dziecka jest identyczna z połową materiału genetycznego mężczyzny.


Test na ojcostwo bez zgody matki

  10 kwietnia 2018, 12:46   

Często spotykamy się z pytaniami czy jest możliwość wykonania badania na rzecz ustalenia ojcostwa bez uczestnictwa matki dziecka. Wybierając test anonimowy, dla osobistej wiedzy, obecność matki nie jest konieczna. Wystarczy materiał pobrany od ojca i od dziecka.