Jak wygląda sądowy test na ojcostwo?

  26 września 2022, 17:58  

Ustalenie, czy zaprzeczenie ojcostwa to częste sprawy sądowe toczące się między dwójką osób, które nie mogą samodzielnie dojść do porozumienia. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie badania odbywającego się zgodnie z procedurą sądową. Zastanawiasz się, jak wyglądają sądowe testy na ojcostwo? Istnieją pewne różnice pomiędzy nimi a standardowym badaniem. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Kiedy jest wykonywany i na czym polega test na ojcostwo sądowy?

Test na ojcostwo zwykle wykonuje się w przypadku, kiedy nie ma pewności, kto jest ojcem dziecka z uwagi na skomplikowaną sytuację życiową partnerów lub zainteresowanych sprawą osób postronnych. Jeżeli dochodzi do porozumienia to badanie można wykonać samodzielnie, wykorzystują w tym celu test DNA anonimowy. Odbywa się to w warunkach domowych. Sytuacja jednak nieco komplikuje się w momencie, kiedy nie dochodzi do porozumienia i jedna strona chce uznania ojcostwa, a druga nie wyraża na to zgody. Co w takiej sytuacji? Ustalenie ojcostwa odbywa się na drodze sądowej. Jak wyglądają sądowe testy na ojcostwo w praktyce? Wykonuje się je wówczas, kiedy:

  • toczy się sprawa rozwodowa,
  • trwa walka o alimenty,
  • ojciec chce zapewnić dziecku nazwisko i możliwość dziedziczenia po nim.

Jak wygląda sądowy test na ojcostwo?

Sądowy test DNA pozwala na potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa i może być dowodem w postępowaniu sądowym, to podstawa różnica między nim a testem anonimowym. Na czym polega test na ojcostwo sądowy w praktyce? Przede wszystkim jest to badanie określane protokolarnym. Oznacza to, że materiał do badania pobierane jest w akredytowanym laboratorium przez wykwalifikowanego pracownika. Wymazy odbywają się z wewnętrznej strony policzka. Ich przebieg zależy w dużej mierze od wieku dziecka. Jeżeli jest ono pełnoletnie, to materiał pobrany jest od niego i domniemanego ojca. W przypadku nieletnich dzieci dodatkowo pobierany jest materiał od matki. Na wyniki takiego badania czeka się od 2 do 3 tygodni.

Bardzo ważne jest wykonanie sądowego testu na ojcostwo w akredytowanej placówce, co już wspomniano. Dzięki temu można liczyć na szeroki zakres badanych markerów DNA, a co za tym idzie mieć pewność otrzymanych wyników.

jak wygląda sądowy test na ojcostwo

Co jeśli, któraś ze stron nie chce wykonać sądowego testu na ojcostwo?

Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy stronom postępowania jest trudno dojść do porozumienia. Tu niezbędna jest jednak wolna wola, ponieważ procedury cywilne nie przewidują żadnych środków przymusu do przeprowadzenia badania. Oznacza to, że zarówno matka, jak i ojciec mogą odmówić wzięcia w nim udziału. Co wtedy? Istnieją dwie możliwości.

  • Jedną z nich jest wykonanie przez którąś ze stron testu anonimowego. Może zdarzyć się, że w wyjątkowych okolicznościach ten zostanie dopuszczony przez sąd jako dowód. Są to jednak bardzo rzadkie wyjątki.
  • Drugi wariant wydarzeń to dalsze postępowanie i analiza innych dowodów. Tu jednak może dojść do sytuacji, w której strona utrudniająca rozstrzygnięcie sprawy i sprzeciwiająca się badaniom zostanie posądzona o to, że ma coś do ukrycia. Ostatecznie wynik rozprawy może być więc na jej niekorzyść.

Sprawy związane z ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa nie należy do łatwych, zwłaszcza przy braku zgody stron postępowania. Ważne jest jednak, że dzięki nowoczesnym technologiom i temu, jak wyglądają sądowe testy na ojcostwo, można dojść do prawdy, która wiele wnosi w całe życie dziecka.