Jakie są konsekwencje odmowy wykonania testu DNA w kierunku ustalenia ojcostwa?

  28 czerwca 2022, 11:17  

Wykonanie badań DNA w kierunku ustalenia ojcostwa zazwyczaj ma miejsce na poczet postępowania sądowego. W tym przypadku pojawia się jednak kluczowe pytanie, mianowicie czy można odmówić badania DNA na ojcostwo oraz co się z tym wiąże. Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Czy można odmówić testu na ojcostwo?

Nawet pomimo wydania nakazu przez organ sądowy, można nie zgodzić się na wykonanie takiego badania. Wynika to z faktu, że w przypadku zmuszenia mężczyzny, mogłoby to zostać uznane za naruszenie jego nietykalności cielesnej. Badanie ojcostwa wymaga bowiem pobrania próbki, do czego niezbędne jest wyrażenie takiej woli.

Konsekwencje odmowy wykonania testu na ojcostwo

Wiemy już, że istnieje prawo odmowy w tym zakresie. Ma to jednak pewne określone konsekwencje. Jedną z głównych jest to, że w takiej sytuacji może zostać uznane ojcostwo na podstawie jego domniemania. Domniemanie ojcostwa zakłada, że dziecko pochodzi od męża kobiety, jeśli narodzenie miało miejsce jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego lub gdy urodziło się w czasie do 300 dni od momentu ustania albo unieważnienia małżeństwa. Skąd 300 dni? Wynika to po prostu z takiego czasu trwania najdłuższej ciąży.

Nie jest to jednak jedyna konsekwencja odmowy badania DNA w kierunku ojcostwa. Innym skutkiem jest to, że niestawiennictwo postrzegane jest po prostu w sposób negatywny. Jednocześnie obniża więc w sposób znaczący wiarygodność mężczyzny, który decyduje się na to, aby nie przedłożyć próbki do badania DNA. Sąd może więc zadecydować o tym, aby decyzja w sprawie została podjęta na podstawie innych przesłanek, które są mniej wiarygodne. Przykładem są choćby zeznania świadków.

Sprawdź również na naszym blogu, na czym polega zaprzeczenie ojcostwa oraz na czym polega test DNA mikroślady.

odmowa testu na ojcostwo konsekwencje

Dlaczego warto wykonać badanie DNA?

Odmowa jest więc możliwa, choć ma określone konsekwencje. Natomiast samo przeprowadzenie badania to po prostu gwarancja pewnego oraz jednoznacznego wyniku i tym samym szybszego rozwiązania sprawy. Wykonanie testu na ojcostwo nie jest też bolesne oraz niewygodne. Przykładowo sądowy test DNA opiera się na poborze wymazu z wewnętrznej strony policzka, a wszystko to w sposób protokolarny, przy udziale wykwalifikowanego pracownika laboratorium badawczego. W przypadku testu sądowego czas oczekiwania na wyniki wynosi standardowo 14 dni roboczych.

Perspektywy na przyszłość

Jak widać obecnie odpowiedź na pytanie, czy można odmówić testu na ojcostwo, jest twierdząca. Jednak kilka lat temu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą stworzenia prawa, w ramach którego przeprowadzenie badania wiązałoby się z nakazem sądowym. Przyczyną tego miałoby być przede wszystkim prawo do poznania przez dziecko swojego pochodzenia, co obecnie nie zawsze jest możliwe, bez dobrowolnej zgody na taki test. Wciąż jednak nie wiadomo, czy oraz kiedy prawo w tym zakresie mogłoby ulec zmianie. Niewątpliwie przyspieszyłoby jednak przeprowadzanie wielu spraw w tym zakresie.

Konsekwencje odmowy badania DNA na ojcostwo są liczne i w sposób znaczący utrudniają postępowania w tym zakresie. Wykonanie testu na ojcostwo to gwarancja pewnego i niepodważalnego wyniku, natomiast w przypadku odmowy badania, wynik może być różny, ze względu na konieczność domniemywania ojcostwa i przesłuchiwania świadków.